ಒಡಲ ನುಡಿ

ಸೂಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಆತ್ಮಕಥೆ ಹೊಳೆಗೆಸೆದು...

ಒಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಮಾತಾಯ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ. ಹೊಳೆ ಕೇಳಿತು- ``ರಾಜಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಉಳಿದ ಗಂಡಸೊಬ್ಬನ ಹೆಸರೇಳು? ’’ಏನಂತ ಹೇಳಿಯಾಳು ರಾಜಿ?- ...

ಖತ್ನಾ ಅಂದಾಗಲೆಲ್ಲ...

ನಾನು ರಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಓಡಾಡಿತು. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದೊಡ್ಡವರ ದಂಡು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಟಾಮಿಯ ತಬ್ಬಿಕೋ ಚಳವಳಿ!

ಆನೆ ಗಡಿಪಾರಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಷಯ ಓದಿ ತಿಳಕೊಂಡಿದ್ದೆನಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಾ ಪರಿಸರವಾದಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟಾಮಿಯ...

ಹಾರಾಡುವ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು!

ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ವೇಗದಿಂದ ಸಾಗುವ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಕಣ್ಕುಕ್ಕುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಆ ತಟ್ಟೆಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ...

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ...

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ ಸಿಟಿ ಆಗಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಮೊದಲು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಖ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಸಿಟಿ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇ...